به کلینیک مراقبت از زخم
دکتر فراهانی خوش آمدید

02191015268 08691015268 06691015268

تماس از تلفن ثابت در تهران مرکزی و لرستان بدون کد

نظر شما مهم است

اگر شما هم از بیماران یا مراجعه کنندگان مرکز مراقبت از زخم دکتر فراهانی بوده اید پیشنهاد میکنیم تا با تکمیل فرم نظر خود را در خصوص خدمات دریافتی از سوی مرکز را بیان کنید.

این نظرات برای راهنمایی هرچه بهتر مراجعه کنندگان بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرم نظرسنجی بیماران

گفتگو با کارشناسان ما در واتساپ
گفتگو با مشاورین ما در واتساپ